zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Bacheloropleiding Theologie

Bachelor theologie Ede
Jij wilt van geloof je werk maken. Jong en oud helpen met de grote vragen in hun leven. Gods liefde zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken. En mensen coachen in die uitdagende zoektocht: hoe geef je geloof handen en voeten in de 21e eeuw? Dan ben je op je plek bij de CHE. De opleiding Theologie (voorheen Godsdienst Pastoraal Werk, GPW) biedt je namelijk het beste van twee werelden. Stevige theologische bagage en praktische vaardigheden. Die heb je straks nodig, als je een gesprek voert met iemand die op sterven ligt. Of met jongeren optrekt die tegen al jouw heilige huisjes schoppen. Of wanneer je iemand spreekt die niets meer van de kerk moet weten. Werken als hbo-theoloog is elke dag een uitdaging. Het is pionieren zonder pasklare antwoorden. Durf jij die boeiende uitdaging aan? 
Deze opleiding bieden we zowel in voltijd als in deeltijd variant aan. 

En sinds september 2018 bieden we ook de deeltijd Associate degree opleiding aan. De Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. De studie is qua inhoud pittiger dan een mbo-opleiding, maar korter en praktijkgerichter dan een hbo-bachelor. De Ad-opleiding wordt voor een groot deel ingevuld door zelfstudie. Ook voer je praktijkopdrachten uit op jouw werkplek. 
Ad Pastoraal Werk: Je vervult een functie in de kerkelijke gemeente en wilt je professionaliseren. Of je werkt bij een organisatie en zoek naar ondersteuning om jouw geloof handen en voeten te geven op de werkvloer. In toenemende mate komt uit het werkveld de vraag naar een uitvoerende "verbinder"; een meewerkend voorman/-vrouw die met beide benen in de praktijk staat. 
Tijdens de Ad Pastoraal Werk leer je om als "verbinder" een afgestudeerde hbo-theoloog te ondersteunen bij netwerken, multidisciplinair samenwerken, leidinggeven en overzicht houden. Je legt het lijntje tussen actuele maatschappelijke thema�s, de individuele zoektocht van mensen en God. Durf jij die boeiende uitdaging aan?
Meer informatie: Voltijd Theologie  //  Deeltijd Theologie // Ad Pastoraal Werk

Wij hebben ook een facebookpagina  

Bachelor theologie Utrecht
Wil je op zoek gaan naar wat mensen levensbeschouwelijk bezielt? Met de katholieke traditie als startpunt leer je begrijpen hoe groepen in onze samenleving over hun levensbeschouwing denken en hun geloof ervaren. Je begeleidt mensen op belangrijke momenten in hun leven door hun eigen geloof te verbinden met wat proces zij op dat moment doormaken. Dit kun je doen als geestelijk verzorger of pastoraal medewerker binnen de zorg, een parochie en ook als ZZP-er.
De Bachelor Theologie leidt op tot de graad Bachelor of Theology.

Meer informatie: Bachelor theologie Utrecht

Bachelor theologie, Hogeschool Viaa Zwolle
Praat jij graag met mensen over het geloof? Wil jij jongeren enthousiast maken voor een leven met God? Organiseer jij graag gemeenteactiviteiten? Kortom, voel jij je aangetrokken tot een beroep waarin geloof, diepgang en verantwoordelijkheid een grote rol spelen? Dan is de studie theologie aan de Viaa zeker iets voor jou. In vier jaar tijd leer je alle facetten van het vakgebied van een hbo-theoloog kennen. Door de studie heen staan steeds vier leerlijnen centraal: praktijk/innovatie, theorie/visie, methodiek en beroepshouding. Daarbij is de lijn van praktijk en innovatie leidend: Viaa wil professionals afleveren die met beide benen op de grond staan en nieuwe wegen durven te bewandelen.

Zie: http://www.viaa.nl/home/Studeren%20aan%20Viaa/GPW.aspx

Bachelor theologie Windesheim Zwolle

Ben je nieuwsgierig naar wat anderen beweegt? Wil je je verdiepen in de bronnen van je eigen geloof? Houd je je graag bezig met zingevingsvraagstukken op het gebied van geloof, cultuur en samenleving? Binnen de opleiding Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim ga je met deze vragen aan de slag. Je leert wat geloof is en ontdekt de veelkleurigheid van religieuze groepen en verschijnselen in onze samenleving.
Dit doe je samen met voltijd en deeltijd studenten, studenten voor de Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing en met studenten Theologie, studenten met hun eigen religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Door deze diversiteit ontdek je je eigen identiteit en leer je omgaan met verschillen in de samenleving en in de missionaire gemeenschap, kerk of geestelijke verzorging.

In de opleiding vullen algemene theoretische vorming en kernpraktijken uit het beroepsveld elkaar goed aan vanuit de verschillende soorten leerarrangementen. Ook is er veel ruimte voor ontwikkeling van je eigen spiritualiteit, zelfreflectie, intervisie en supervisie.

Meer informatie of een dagje meelopen? Wees welkom!

Zie onze website voor meer informatie.

We hebben ook een Facebookpagina