zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Deelnemers aan het Branche-overleg

Werknemers
Dhr. J. (Jan) Franken Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)
Dhr. C. (Christiaan) Boers Vereniging Kerkelijk Werkers - bestuur
Mw. M. (Margriet) van Andel Vereniging Kerkelijk Werkers - beleidsmedewerker
Dhr. H.M. (Henk) Lobbezoo Cursus Godsdienstonderwijs (CGO)
Dhr. J. (Jetze) Muurling Landelijk platform voor kerkelijk werkers (LPKW )
Mw. K.(Karlijn) Kwint Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers - bestuurslid
Dhr. R. (Ralf) Smeets Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
Mw. C.(Christien) den Draak Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
Mw. A. (Anne) Stael Zien wat onzichtbaar is

Werkgevers
Ds. J.C. (Jan) Wessels Evangelische Alliantie (EA)
Dhr. H.(Henk) Hogendoorn Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Dhr. R.R. (Ruurd) Kooistra Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken (GKV) bestuurssecretaris
Dhr.W.H.(Wim) van den Dool Rooms- katholieke kerk

Onderwijs
Dhr. W.M. (Wim) vd Wilt Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO- HBO)
Mw. Marie Louise Reijn Hogeschool INHOLLAND Theologie en Levensbeschouwing
Dhr. D. (Dirk) van Schepen Christelijke Hogeschool Ede, Theologie en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing
Bart Kamphuis Viaa, Gereformeerde Hogeschool, Theologie
Dhr. H. (Bert) Boumans FLOT Tilburg, docent levensbeschouwing
Dhr. P.I.M. (Peter) de Haan Windesheim, School of Education, Godsdienst-Pastoraal werk
Dhr. E. (Eric) Luijten Fontys Hogescholen, Theologie Levensbeschouwing
Mw. M. (Marjon) Welmers Viaa, Gereformeerde Hogeschool, Social Work en Theologie

Lectoren
Dr. S. (Sake) Stoppels, Christelijke Hogeschool Ede
Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil Viaa, Gereformeerde Hogeschool, Theologie
Dr. A. (André) Mulder Windesheim, School of Education, Godsdienst-Pastoraal werk
Dr. A.J. (Hans) Jonker Fontys Hogescholen, Theologie Levensbeschouwing