zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Bacheloropleiding Godsdienst Levensbeschouwing

Bachelor GL Ede

Tieners. Ze zijn super kritisch, lang niet altijd even gemotiveerd en de hormonen gieren door hun lijf. Maar achter die buitenkant? Daar gaat een wereld vol vraagtekens schuil. Over wie ze zijn, waar ze voor staan en welke keuzes ze moeten maken. Dat maakt het een voorrecht om met ze na te denken over geloof en levensbeschouwing. Dat doe jij straks als leraar op een middelbare school. Aan jou de uitdaging om de link te leggen. Tussen de wereld van Snapchat en skinny jeans aan de ene kant en de verhalen over God en de kern van andere wereldreligies aan de andere kant. Dat vraagt veel meer dan een droog klassikaal lesje. Je inspireert, motiveert en bent zelf een voorbeeld als christen. Durf jij die uitdaging aan?
Deze opleiding bieden wij in zowel de voltijd- als de deeltijdvariant aan.

Meer informatie: Voltijd GL //  Deeltijd GL
Wij hebben ook een facebookpagina

Bachelor GL Utrecht

Hoe wordt iemand een Jihad strijder? Welke invloed heeft geloof op wat iemand doet of laat? Als docent godsdienst levensbeschouwing leer je leerlingen nadenken over hun eigen levensbeschouwing en die van anderen. Je laat ze kennis maken met verschillende religies en levensbeschouwingen. Door uitleg te geven over feesten, rituelen en symbolen laat je zien hoe geloof een rol speelt in het leven van mensen. Zodat zij hun kennis over levensvisies kunnen vergroten en ontdekken wie zij zijn en willen worden.

Leraar Godsdienst Levensbeschouwing staat officieel geregistreerd als Bachelor leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst en leidt op tot de graad Bachelor of Education.

Meer informatie: Bachelor GL Utrecht

Bachelor GL, Hogeschool Viaa Zwolle
Een leraar is bevlogen. Voelt zich betrokken bij opgroeiende jongeren. En wil hen daar graag bij begeleiden. Als leraar Godsdienst put je uit je kennis over de Bijbel, (kerk)geschiedenis en religieuze stromingen. Je laat je inspireren door de directheid en kwetsbaarheid van jongeren. En je verplaatst je in hun wereld. Zodat je hen begrijpt en zij jou begrijpen. En jullie samen Hem beter leren kennen.
In vier jaar tijd leer je alle facetten van het vakgebied van een godsdienstleraar kennen. Door de studie heen staan steeds vier leerlijnen centraal: praktijk/innovatie, theorie/visie, methodiek en beroepshouding. Voor de klas staan leer je niet uit een boekje. Daarom neemt de praktijk een centrale plek in bij de opleiding Godsdienstleraar aan Viaa.

Zie: http://www.viaa.nl/Studeren%20aan%20Viaa/Godsdienstleraar.aspx

Bachelor GL Windesheim Zwolle
Ben je nieuwsgierig naar wat jongeren beweegt? Zet jij jongeren graag aan het denken over zingevingsvragen op het gebied van geloof, cultuur en samenleving? En hoe zit het met jouw eigen levensbeschouwelijke bronnen?

Binnen de opleiding Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim ga je met deze vragen aan de slag. Je leert wat geloof is en ontdekt de veelkleurigheid van religieuze groepen en verschijnselen in onze samenleving.
Dit doe je samen met voltijd en deeltijd studenten, studenten voor de Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing en met studenten Godsdienst Pastoraal Werker, studenten met hun eigen religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Door deze diversiteit ontdek je je eigen identiteit en leer je omgaan met verschillen in de samenleving en in de klas.

Je leert natuurlijk ook lesgeven... voor een beroep dat aansluit bij jouw levensovertuiging. Zo kun je docent Godsdienst / Levensbeschouwing worden in het vmbo, de onderbouw van havo, vwo of het mbo. Of onderwijsadviseur op het gebied van vragen over identiteit en religie.

In de opleiding vullen algemene theoretische vorming en kernpraktijken uit het beroepsveld elkaar goed aan vanuit de verschillende soorten leerarrangementen. Ook is er veel ruimte voor ontwikkeling van je eigen spiritualiteit, zelfreflectie, intervisie en supervisie.

Meer informatie of een dagje meelopen? Wees welkom!

Zie onze website voor meer informatie.

We hebben ook een Facebookpagina