zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Viaa: Lectoraat Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) is het lectoraat Samenlevingsvraagstukken dat verbonden is aan de Academie Social Work en Theologie. Het kenniscentrum doet, samen met het werkveld en de opleidingen, onderzoek naar de wijze waarop professionals optimaal kunnen aansluiten bij sociale verbanden en informele netwerken, en naar de competenties en leerstrategieën die zij daarvoor nodig hebben.

In de lectoraatsperiode 2014 - 2018 staan drie thema’s centraal: Netwerkondersteuning, Lokaal samenspel en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken vervult door middel van praktijkgericht onderzoek op deze thema’s een brugfunctie tussen opleidingen, werkveld en wetenschap.
In 2014 heeft het ministerie van VWS het CvSv aangewezen als Wmo-werkplaats, nu Werkplaats Sociaal Domein.

Zie: http://www.viaa.nl/onderzoek/Centrum%20voor%20Samenlevingsvraagstukken.aspx

Praktijkcentrum (Viaa Zwolle, TU Kampen, GKV)


De theologische opleidingen van Viaa voeren hun onderzoeks- en advieswerk uit via het Praktijkcentrum: een gecombineerd onderzoeks-, advies- en ontwikkelinstituut opgericht door Viaa-theologie, de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het Praktijkcentrum wil kerken ondersteunen bij de vragen waar ze mee te maken krijgen. Het helpt hen door in kaart te brengen wat er speelt in de gemeente en in de samenleving. Door te luisteren en te analyseren wordt er gebouwd aan actuele kennis. Die kennis zet het PC in voor advisering, toerusting en begeleiding.

Zie: http://www.praktijkcentrum.org