zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Masteropleiding Godsdienst Levensbeschouwing

CHE en CHW bieden beide een geaccrediteerde en door de overheid bekostigde master Godsdienst aan.

GL master Ede

Met jongeren nadenken over godsdienst en levensbeschouwing. Dat is elke dag uitdagend. En toch wil je meer. Lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo bijvoorbeeld. Lesprogramma’s vernieuwen. Of de sectie godsdienst van jouw school aansturen. Herkenbaar? Dan is de master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing jou op het lijf geschreven. Een pittige en uitdagende studie waarin je jouw theologische kennis en didactische vaardigheden verdiept. Het ene moment kijk je vanuit godsdienstwetenschappelijk perspectief naar wereldgodsdiensten en religieuze verschijnselen. Even later denk je na over onderwerpen als onderwijsmanagement, schoolontwikkeling en godsdienstdidactiek in de tweede fase. Je zit uiteraard niet alleen in de collegebanken. Tijdens de master werk je samen met andere leraren aan praktijkcasussen en doe je onderzoek naar een vraag die jou bezighoudt in je werk. En na twee jaar? Dan ontvang je jouw eerstegraads diploma!

Meer informatie www.che.nl/glmaster

Master GL/GPW Zwolle
Onze master is een HBO-master met een vernieuwend profiel op het terrein GL & GV. Het is een eerstegraads lerarenopleiding met een zorgcomponent en het is een master geestelijke verzorging met een educatieve component. Je kiest voor een van de twee beroepen: docent GL of geestelijk verzorger.

Met de master groei je als docent GL tot een innovatieve expert op het gebied van godsdienst, levensbeschouwing, identiteit en ethische vragen. Je kunt managementtaken uitvoeren en een leidende rol innemen bij vragen rond levensbeschouwing bij leerlingen en collega’s en je kunt natuurlijk als eerstegraads docent aan de slag.

Je bent of wordt geestelijk verzorger intramuraal of extramuraal in een dynamische context (diaconaal/missionair/sociaal entrepreneurship). Als je kiest voor het beroep van geestelijk verzorger groei je met deze master naar docentschap. We zien dat deze beroepsrol steeds meer deel gaat uitmaken van het profiel van de geestelijk verzorger. Denk maar eens aan het scholen van verpleegkundigen en verzorgenden op ethisch terrein.

Ons onderwijsaanbod combineert beide profielen in deze master GL/GV. Wij gaan ervanuit dat zowel in ons onderwijs als in de beroepspraktijk en maatschappelijke context deze verschillende beroepen elkaar nodig hebben, en creatief zullen aanvullen.

Meer informatie : Masterprogramma Theologie en Levensbeschouwing Windesheim