zoek

Onderzoek

CHE: Lectoraat Geloven in context

Het lectoraat 'Geloven in context' van de Academie Theologie is in het najaar van 2014 van start gegaan o.l.v. lector dr. René Erwich. We zetten met hiermee vervolgstappen in de wondere wereld van het praktijkgerichte onderzoek.

Geloof, religie en context raken en beïnvloeden elkaar voortdurend. In deze veranderende context werken hbo-theologen. Zij zoeken naar concepten, taal en verbinding in die wisselende praktijken. Geloven in context is voor hen vooral de vraag naar de belichaming van nieuwe vormen van geloven die het houden in de cultuur van vandaag. Hun vraag is de vraag van het lectoraat. In onderzoek, verankerd in het werkveld en gericht op hun onderwijs en begeleiding, werken we aan nieuwe inzichten en kennis, die ons helpen grenzen te verleggen.

www.che.nl/gelovenincontext

Associate lectoraat Christelijke Professie
Het associate lectoraat Christelijke Professie o.l.v. associate lector Simon Polinder MA werkt aan een theologische doordenking van professionele praktijken in christelijke zorgorganisaties en die van de Lelie zorgroep in het bijzonder.

Het associate lectoraat Christelijke Professie onderzoekt de komende vier jaar:
  1. Christelijke professionaliteit: waaruit en waarvan bestaat christelijke beroepsuitoefening?
  2. Christelijke identiteit van de Lelie zorggroep: hoe vorm te geven aan de christelijke identiteit van de Lelie zorggroep?

www.che.nl/christelijkeprofessie