zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Lectoraat CHE

Lectoraat Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen

Dr. Sake Stoppels is op 1 oktober 2018 begonnen als lector Theologie. 
Waarom zou je als kerk missionair willen zijn? Wat is de motivatie daarachter? Wat zou je willen delen? Een paar vragen die centraal staan in de nieuwe onderzoeksfocus van het lectoraat Theologie aan de CHE. 
Pionieren is momenteel íhotí. Er wordt daarover veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Maar wat daarbij opvalt, is dat fundamentele theologische vragen wat onderbelicht blijven. Wat is bijvoorbeeld íheilí in onze tijd? Wat ervaren mensen als íziní? En heeft de christelijke traditie daarbij iets heel eigens te bieden op de veelkleurige markt van welzijn en geluk? Het lectoraat wil achter de schermen van missionair werk kijken. Want dit werk is gediend met een grondige theologische doordenking.