zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Landelijk Opleidingsoverleg Theologie

Welkom
Welkom op de website van de samenwerkende hbo-theologieopleidingen: 

  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
  • Driestar, Gouda
  • Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Utrecht
  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • VIAA, Zwolle